Subsidie voor Brabantse amateurkunst open in april

8 april 2024Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant heeft een nieuwe subsidieregeling voor de amateurkunst opengesteld. Aanvragen kunnen vanaf 10 april tot en met 30 mei worden ingediend. Voor deze subsidieregeling is voor de periode 2025-2028 € 2,64 miljoen beschikbaar.

Met deze regeling zorgt de provincie ervoor dat amateurkunstinstellingen meerjarige subsidie krijgen. Dat zorgt voor continuïteit, en daarmee voor verbetering van de kwaliteit van de amateurkunst. Ook draagt het eraan bij dat meer mensen actief kunnen zijn binnen de amateurkunst.

Levendig Brabant 2030

Culturele instellingen die op provinciaal niveau werken aan het verbeteren van de artistieke en organisatorische kwaliteiten van de amateurkunst kunnen een aanvraag doen. Deze subsidieregeling is onderdeel van een breed palet van ondersteuning van culturele activiteiten in Brabant. Met de regeling draagt de provincie bij aan de doelen en ambities van het kader Levendig Brabant 2030: een provincie waarin voor alle Brabanders voldoende te doen en te beleven is.

Meer instellingen ondersteunen

“Mede op verzoek van de culturele sector zelf blijft deze regeling grotendeels overeind”, zegt gedeputeerde Cultuur Bas Maes. “Wel zijn de bedragen aangepast zodat we meer amateurkunstinstellingen kunnen ondersteunen. Dit past bij het streven naar een breed en divers cultuuraanbod dat meer Brabanders bereikt.”

Een verandering is dat er nu subsidieplafonds voor 6 culturele disciplines zijn. Daarnaast is het maximaal aan te vragen bedrag verlaagd. Hierdoor kunnen meer instellingen ondersteund worden binnen de subsidieregeling en bovendien zijn de administratieve lasten voor de aanvrager lager. Van 2021-2024 heeft de provincie 19 instellingen kunnen ondersteunen. Met de nieuwe regeling hoopt de provincie meer amateurkunstinstellingen te kunnen ondersteunen.

Advies en besluit

Gedeputeerde Staten besluiten in september welke aanvragen voor de subsidie in aanmerking komen, op basis van het onafhankelijke advies van de provinciale adviescommissie amateurkunst. Kunstloc adviseert het cultuur amateurveld bij het doen van aanvragen.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.