Subsidieregeling Levendig Brabant succes

28 september 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Provincie Noord-Brabant stelt op 15 november aanstaande de subsidieregeling Levendig Brabant opnieuw open. Ten opzichte van het 1e tijdvak (mei-juli 2023) zijn er in het 2e tijdvak diverse wijzigingen in de regeling aangebracht.

De provincie focust met de subsidieregeling Levendig Brabant op Brabantse projecten op het vlak van cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Het onderdeel Stimulans voor Bewegen zorgt voor een extra plus op sport en bewegen. De regeling sluit zo naadloos aan op het beleidskader Levendig Brabant 2030, waarin de vraag én behoefte van de Brabander op deze terreinen centraal staat.

“De subsidieaanvragen in het eerste tijdvak logen er niet om”, aldus gedeputeerde Jos van der Horst van Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd. “Er is een geweldige hoeveelheid inhoudelijk sterke projecten op ons afgekomen. Stuk voor stuk initiatieven met impact en in verbinding met de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Dat maakte ook dat het plafond van de regeling al snel was bereikt.” In het eerste tijdvak zijn in totaal 85 aanvragen ingediend. Met het beschikbare bedrag heeft de provincie 26 aanvragen positief kunnen beschikken. Op basis van de ervaringen uit het eerste tijdvak is de subsidieregeling op een aantal onderdelen gewijzigd. De twee belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De regeling wordt uitgebreid, zodat ook natuurlijke personen subsidie kunnen aanvragen. Doordat ondernemingen die door natuurlijke personen worden gedreven (met name ZZP’ers) nu ook tot de doelgroep behoren die kunnen aanvragen, kunnen makers en andere zelfstandigen een aanvraag indienen. De provincie hecht hier waarde aan omdat juist door deze groepen vaak creatieve initiatieven ontwikkeld worden.
  • Het subsidieplafond voor Stimulans voor Bewegen wordt verhoogd van € 350.000 naar € 700.000. Dit leidt tot realisatie van meer projecten in Brabant en dus meer impact.

Twee onderdelen

Het 2e tijdvak van de subsidieregeling loopt van 15 november 2023 tot en met 17 januari 2024. De subsidieregeling Levendig Brabant bevat twee onderdelen: ‘Pilots Levendig Brabant’ en ‘Stimulans voor Bewegen’. Per onderdeel is 700.000,- beschikbaar voor dit tweede tijdvak. Als provincie plussen we het projectbudget met minimaal € 10.000,- en maximaal € 50.000,- wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan.

Met de ‘Pilots Levendig Brabant’ ondersteunt de provincie kleinschalige initiatieven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaves door de verbinding te leggen tussen cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Het gaat om toekomstbestendige projecten die eraan bijdragen dat er in Brabant voor iedereen iets te beleven is, ook voor doelgroepen die nu minder goed bereikt worden.

Met 'Stimulans voor Bewegen' ondersteunt de provincie kleinschalige initiatieven die stimuleren dat meer Brabanders voldoen aan de beweegnorm, juist ook degenen die er nu nog niet aan voldoen. Gedeputeerde Van der Horst: “Bewegen is zoveel meer dan alleen fysiek actief zijn. Hier zit een ijzersterk sociaal component in. Het zorgt voor ontmoetingen, samenzijn en verbinding. Doordat Brabanders meer gaan bewegen komen we ook dichter bij het doel van de provincie op het gebied van gezondheid, namelijk drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030.”

Beleidskader Levendig Brabant 2030

De subsidieregeling Levendig Brabant sluit aan op het door provinciale staten vastgestelde beleidskader Levendig Brabant 2030, waarmee de provincie iedere Brabander wil laten genieten van cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. “Een levendig en gelukkig Brabant voor iedereen. Dat is onze ambitie”, aldus Van der Horst. “Een levendig en gelukkig Brabant met bruisende steden en kernen, waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Deze regeling maakt dat we hierin flinke stappen kunnen zetten. Kijk maar eens naar de sterke projecten die we eerder dit jaar hebben kunnen ondersteunen. Dat maakt trots! Ik zie erg uit naar wat er nog meer in het vat zit om Brabant nóg levendiger te maken.”

Lees meer over de subsidieregeling Levendig Brabant en bekijk voorbeelden uit het 1e tijdvak op Brabant.nl/levendig


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.