Symposium Mest het bruine goud

25 mei 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Dierlijke mest is waardevol en verdient een volwaardige plek in de kringlooplandbouw. Dat besef wordt steeds breder gedeeld. Maar hoe kunnen we dit uitgangspunt in de praktijk handen en voeten geven? Die vraag staat centraal tijdens het symposium 'Mest, het bruine goud'.

De provincie organiseert dit symposium op donderdag 22 juni van 09.00 - 11.45 uur in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch (bij de Brabanthallen).

Voor wie

Het symposium is interessant voor iedereen die beleidsmatig of in de praktijk (zoals agrarische ondernemers) bezig is met mest(verwaarding).

Programma en aanmelden

Het programma bestaat uit presentaties en twee rondes van inspiratiesessies, waarvoor u zich kunt inschrijven. Tijdens deze sessies vertellen agrarische ondernemers over hun praktische leerervaringen met mestbewerking. Het volledige programma en het aanmeldformulier vindt u op Landbouw en Voedsel Brabant

Netwerkevent Zandprovincies

's-Middags organiseren de zes zandprovincies (Drenthe, Gelderland, Limburg, Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant) op dezelfde locatie een netwerk-event dat in het teken staat van hun innovatieagenda stallen, mest/bemesting en sensoren. Zo kunt u als u wilt makkelijk beide evenementen bezoeken. Het middagprogramma van de zandprovincies start met een netwerklunch.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.