Test met ongevaldetectie op N279

28 augustus 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

De toepassing 'SmartRoads' stelt ongevallen vast op basis van locatiegegevens uit navigatiesystemen en smartphones. Hierdoor krijgen wegverkeersleiders sneller een melding van een ongeval en kunnen hulpdiensten meteen in actie komen. Gedurende 3 maanden, van begin september tot eind november 2023, wordt deze toepassing getest op de N279 ter hoogte van 's-Hertogenbosch, bij Veghel en richting Helmond.
SmartRoads is een project van Scenwise en Bureau Onderweg, met ondersteuning van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL en de provincie.

De toepassing moet in de toekomst bijdragen aan een betere veiligheid en bereikbaarheid. Immers, hoe sneller een ongeval gemeld wordt, hoe sneller de weg weer vrijgemaakt kan worden. En dus ook: meer veiligheid, minder files en minder uitstoot.

Verkeersveiligheid

Tot op vandaag gebeurt de coördinatie van incidenten op provinciale wegen vooral reactief. De politie meldt eerst een incident aan de wegverkeersleider, die het ongeval moet vaststellen. De weginspecteur moet daarvoor regelmatig nog fysiek ter plaatse gaan. Daarna worden de hulpdiensten en berger ingeschakeld. Vaak moeten rijstroken helemaal dicht, waardoor het verkeer een tijdlang stilstaat en kop-staartbotsingen meer voorkomen. De toepassing 'SmartRoads' moet dit proces sneller en accurater maken en daarmee de verkeersveiligheid vergroten.

Camera's langs provinciale wegen

Voor de test worden op 3 locaties langs de provinciale weg N279 tijdelijk camera's geplaatst: ter hoogte van de aansluiting met de A2 (bij 's-Hertogenbosch), de aansluiting met de A50 (bij Veghel) en de aansluiting met de N615 op de rotonde (richting Helmond). 
De camera's zijn bedoeld om de meldingen van SmartRoads te kunnen controleren. Vond er inderdaad een ongeval plaats op het moment van de melding? Heeft het programma elk incident juist vastgesteld? En werkt het effectief sneller dan het huidige systeem? 
Voorlopig test Scenwise enkel of het programma goed werkt. De coördinatie van de incidenten op de N279 gebeurt nog steeds volgens de huidige methode. De test loopt van begin september tot eind november 2023. In december vindt de evaluatie plaats.

Privacy

De camerabeelden van de test worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. De slimme camera's analyseren de beelden real time en maken een tabel van alle vastgelegde gebeurtenissen. De beelden zelf worden ter plekke geanonimiseerd en naar een beveiligde omgeving gebracht.

Voordelen

Een succesvolle werking van het algoritme kan op termijn bijdragen aan filevermindering. Door het sneller vaststellen van ongevallen kunnen weginspecteurs, bergers en hulpdiensten sneller ter plekke zijn om het incident af te handelen en de weg weer vrij te maken. Dit zorgt voor minder vertraging voor het overige verkeer, zowel op lokaal als op netwerkniveau. Er zullen ook sneller alternatieve routeadviezen beschikbaar komen. Daarnaast moet het project bijdragen aan een betere verkeersveiligheid. De kans op kop-staartbotsingen zal afnemen omdat de ongevalslocaties sneller beveiligd kunnen worden en onverwachtse files worden vermeden. Tot slot zal de reductie in files zorgen voor minder CO2-uitstoot en daarmee bijdragen in milieuwinst.

Over SmartRoads

Het SmartRoads detectiesysteem is een innovatievoorstel dat in 2021 geselecteerd werd voor Mobility Lab, een startup-programma voor mobiliteitsoplossingen in de regio's Brabant, Limburg, Rotterdam en Utrecht. De proef wordt nu uitgevoerd als onderdeel van SmartwayZ.NL, het innovatief mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland. Het camerabeheer gebeurt door het bedrijf ViNotion. 
Meer informatie vindt u op SmartwayZ.NL. Heeft u vragen over de proef? Neem dan contact op met het projectteam via info@smartwayz.nl.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.