Themadag 13 oktober 2023

3 oktober 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Themadag van 13 oktober 2023:

Dagindeling

Bekijk de dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 13 oktober zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 13 oktober vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Natuur en Milieu

  • Expertmeeting Zwijnentafels
  • Aanpak Piekbelasting Noord-Brabant (informerende bijeenkomst)

Thema Ruimte

  • Statenvoorstel 77/22 Beleidskader Leefomgeving (oordeelsvormende bijeenkomst)
  • Statenvoorstel 49/23 wijziging omgevingsverordening, veegronde (oordeelsvormende bijeenkomst)

Thema Economie & internationalisering

  • Aanvullende financiering Pivot Park (Grizzly) (informerende bijeenkomst)

Thema Bestuur en Financiën

  • Statenvoorstel 51/23 Meerjarenperspectief ontwikkelbedrijf 2023 (oordeelsvormende bijeenkomst)

Thema Bestuur en Financiën

  • Algemene Vergadering Interprovinciaal Overleg - Begroting 2023 en BIJ12 (informerende en oordeelsvormende bijeenkomst)

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 10 oktober 2023,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.