Themadag 14 juni 2024

5 juni 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Agenda van de Themadag van 14 juni 2024.

Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling.

De vergaderingen op de Themadag van 14 juni 2024 zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.


Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 14 juni vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Bestuur & Financiën

Statenmededeling Aanbieding concept Uitvoeringsagenda Digitale Transformatie 2024-2025

Thema Natuur & Milieu

Statenvoorstel 10/24 Ontwerpbegrotingen 2025 Omgevingsdiensten en VTH Opdracht 2025

Thema Mobiliteit

Statenmededeling Vrijgave ontwerp Programma van Eisen OV-concessie Oost-Brabant 2027-2039

Bekijk: de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 11 juni,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.
Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage'  en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.