Themadag 15 september 2023

5 september 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Themadag van 15 september 2023:

Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 15 september zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 15 september vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Mobiliteit

  • BO Mirt (oordeelsvormende bijeenkomst)
  • Voortgang infrastructurele projecten in relatie tot stikstofdossier (oordeelsvormende bijeenkomst)
  • Openbaar vervoer / gedeelde mobiliteit (informerende bijeenkomst)

Thema Ruimte

  • Expertmeeting regionale woondeals provincie
  • BO Leefomgeving(oordeelsvormende bijeenkomst)
  • Statenmededeling Ontwikkelperspectief voor Novex gebied Stedelijk Brabant (informerende bijeenkomst)

Thema Energie

  • Toekomst Amernet, beschikbare bronnen van 2027 (informerende bijeenkomst)

Thema Natuur en Milieu

  • Ontwikkelingen omtrent het Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027 (informerende bijeenkomst)

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 12 september 2023,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.