Themadag 17 februari 2023

8 februari 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Themadag van 17 februari 2023:

Dagindeling

Bekijk de dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 20 januari zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 17 februari vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Ruimte
  Statenmededeling Prognoses ruimtebehoefte bedrijventerreinen en kantoren in Noord-Brabant (informerend)
  De onderzoekers van Stec Groep informeren Provinciale Staten over de prognoses ruimtebehoefte bedrijventerreinen en kantoren in Noord-Brabant
 • Thema Energie
  Statenvoorstel 01/23 Afsprakenkader toekomstige kapitaalbehoefte Enexis en eenmalige dividenduitkering Fudura (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het Afsprakenkader met de Staat voor het versterken van de kapitaalbasis van de netwerkbedrijven en een éénmalige dividenduitkering naar aanleiding van de verkoop van Fudura.
 • Thema Ruimte
  Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven hun oordeel over het statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek.
  Dit voorstel richt zich op waar ontwikkeling van grootschalige logistiek mogelijk blijft en waar niet. Het voorbereidingsbesluit geeft hier een juridische doorwerking van.
 • Thema Mobiliteit
  Voortgang N629 n.a.v. ingekomen stuk 10.17 van de AV van 21 november 2022 (informerend)
  De woordvoerders mobiliteit worden door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de voortgang van N629.
 • Thema Natuur en Milieu
  Statenvoorstel 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening regelwijziging-4 en uitvoering moties 182-2022, 188a-2022, en 194a-2022 (informerend en oordeelsvormend)
  De woordvoerders worden geïnformeerd over de wijze waarop de opdrachten uit genoemde moties technisch zijn vertaald in de voorgestelde wijziging van de IOV alsmede de stand van zaken van uitvoering van overige aspecten in deze moties. Provinciale Staten geven hun oordeel over het Statenvoorstel 07/23 vaststellen Interim Omgevingsverordening regelwijziging-4.
 • Thema Ruimte
  Statenmededelingen over de Brabantse aanpak van de nationale opgave en het ruimtelijk voorstel (informerend)
  Provinciale Staten worden geïnformeerd over de Brabantse aanpak van het ruimtelijk voorstel, hoe deze tot stand is gekomen en wat daarvoor nodig is in 2023.
 • Thema Landbouw
  Themabijeenkomst over Statenmededeling uitvoeringsagenda Mest 100% (oordeelsvormend)
  Provinciale Staten geven een oordeel over de 100% uitvoeringsagenda in lijn met de bespreking van de 80% variant in juli 2022.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 14 februari 2023,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.