Themadag 19 januari 2024

8 januari 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Themadag van 19 januari 2024:

Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 19 januari zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 19 januari vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Bestuur & Financiën

  • Statenvoorstel 55/23 Onderzoeksrapport ZRK over Investeringsfondsen (oordeelsvomende bijeenkomst)
  • Statenvoorstel 68/23 Vaststellen Nota verbonden partijen 2024 (oordeelsvormende bijeenkomst)
  • Statenvoorstel 60/23 Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur (informerende bijeenkomst)

Thema Energie

  • Statenvoorstel 71/23 Onderzoeksrapport ZRK over Energietransitie (oordeelsvormende bijeenkomst)
  • Delta Rhine Corridor (informerende bijeenkomst)
  • Statenmededeling Warmtetransitie (informerende bijeenkomst)

Thema Samenleving

  • Expertmeeting Brede Welvaart

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 16 januari,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.