Themadag 2 juni 2023

25 mei 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Themadag van 2 juni 2023:

Dagindeling

Bekijk de dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 2 juni zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 2 juni vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

 • Thema Natuur en Milieu
  Informerende themabijeenkomst over de eigenaarsrol van de provincie m.b.t. de omgevingsdiensten
 • Natuur en Milieu
  Informerende themabijeenkomst over het Brabants Programma Landelijke Gebied (BPLG)
 • Thema Bestuur en Financiën
  Informerende en oordeelsvormende themabijeenkomst over Richtingen voor implementatie van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in gemeenschappelijke regelingen met provinciale deelname
 • Thema Energie
  Oordeelsvormende themabijeenkomst over Statenmededeling Stand van zaken Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK)
 • Natuur en Milieu
  Oordeelsvormende themabijeenkomst over Statenvoorstel 12/23 Ontwerpbegrotingen 2024 en herziene begrotingen 2023 Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • Natuur en Milieu
  Informerende themabijeenkomst over Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een onderwerp dat op de agenda staat? Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 30 mei 2023,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.