Themadag 22 maart 2024

12 maart 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Themadag van 22 maart 2024:

Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 22 maart zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 22 maart vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Financiën

  • Voorbereiding Statendebat Perspectiefnota, informerend

Thema Mobiliteit

  • Statenmededeling Evaluatie Brabant Verkeersveiligheidsplan 2020-2024 en stand van zaken Brabants Verkeersveiligheidsplan 2024-2027, oordeelsvormend

Thema Ruimte

  • Statenvoorstel 20/23 Beleidskader Wonen en Werken (Informerend)

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 19 maart,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.