Themadag 23 februari 2024

14 februari 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Themadag van 23 februari 2024:

Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 23 februari zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 23 februari vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Bestuur & Financiën

  • Statenvoorstel 60/23 Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur, oordeelsvormend
  • Bestuursprogramma Interprovinciaal Overleg IPO, oordeelsvormend

Thema Economie en Internationalisering

  • Expertmeeting internationale betrekkingen, informerend

Thema Natuur en Milieu

  • Rondetafelgesprek faunaopvang in Brabant, informerend
  • Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), informerend

Thema Samenleving

  • Brede Welvaart, oordeelsvormend
  • Gesprek Provinciale Staten - Omroep Brabant, informerend

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 20 februari,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.