Themadag 7 juni 2024

28 mei 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de Themadag van 7 juni 2024:

Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. De vergaderingen op de Themadag van 7 juni 2024 zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Themadag van 7 juni vinden onder andere de volgende themabijeenkomsten plaats:

Thema Natuur & Milieu

  • Statenmededeling Aanbieding voorontwerp Brabants Programma Landelijk Gebied Samen richting en ruimte geven aan het Brabants Landelijk Gebied

Thema Bestuur & Financiën

  1. Gedragscode integriteit voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 2024.
  2. Statenvoorstel 07/24 Vierde wijziging Algemene subsidieverordening (Asv) Noord-Brabant en Eerste wijziging Algemene bijdrageverordening (Abv) Noord-Brabant.
  3. Statenmededeling Conceptbegroting 2025 IPO.

Bekijk de stukken van de themabijeenkomsten.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-videoverslag gemaakt, deze worden later bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.

Inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken. Dit kan zowel fysiek als digitaal via een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073-6812278. Uw inspreekbijdrage moet uiterlijk dinsdag 4 juni,12.00 uur binnen zijn bij de Statengriffie.

Digitale inspreekbijdragen worden op de website onder ‘Inspreekbijdrage’ en bij de stukken van de themabijeenkomsten geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.