Tijdelijk verbod op doorgaand vrachtverkeer N282 door Hulten

27 oktober 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant stelt een verbod in op doorgaand vrachtverkeer op de provinciale weg N282 door Hulten. Het gaat om een tijdelijk verbod dat ingaat op het moment dat de omleiding bij het dorp is gerealiseerd. Het verbod blijft van kracht totdat Hulten – conform het oorspronkelijke plan – volledig autoluw is gemaakt.

De N282 is een regionale verkeersroute tussen Breda en Tilburg. Om een aantal knelpunten bij Rijen en Hulten op te lossen, is een reconstructie van de N282 en de N260a voorbereid. Helaas kan die door stikstofmaatregelen niet helemaal worden gerealiseerd. Wat wél mogelijk is, is de verdubbeling van het aantal rijstroken tussen de Julianastraat en de Europalaan. Ook legt de provincie een nieuwe verbindingsboog aan naar de N260a (Burgemeester Ballingsweg) over het terrein van voormalig restaurant 't Vliegveld. Ook op deze weg wordt het aantal rijstroken verdubbeld.

Autoluw

Het is de bedoeling dat straks al het verkeer op de route Breda-Rijen-Tilburg over deze route gaat rijden. Zodra wet- en regelgeving het toelaat, wordt Hulten namelijk alsnog volledig autoluw gemaakt. Er komt dan een fysieke knip in de huidige weg en de ruimte die vrijkomt wordt aangeplant met bos. Dit deel van de N282 wordt dan van 2 kanten doodlopend en alleen nog gebruikt voor de ontsluiting van de woningen en bedrijven in het dorp Hulten.

Tijdelijke maatregelen

Tot de knip daadwerkelijk kan worden aangebracht, wordt door de provincie Noord-Brabant een aantal tijdelijke maatregelen genomen. Zo wordt er een rotonde aangelegd op het kruispunt met de Broekdijk, waar nu nog verkeerslichten staan. Ook komt er geluidsreducerend asfalt en volgen er twee attentie verhogende maatregelen.
Aan die maatregelen voegt de provincie als wegbeheerder nu ook een verbod toe voor doorgaand vrachtverkeer door de kern van Hulten. Dat wordt van kracht na de realisatie van de genoemde aanpassingen van de weg. Vanaf dat moment wijzen verkeersborden op het nieuwe verbod.
"De weg in Hulten zou eigenlijk in 2024 al helemaal doodlopend worden gemaakt", zegt gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. "Helaas kan dat door stikstof nog niet volledig worden gerealiseerd. Daarom is verkend wat er nu al wél mogelijk is. We snappen dat er teleurstelling is, en blijft, nu nog niet alle ambities voor de N282 haalbaar blijken. We denken echter dat we met het huidige pakket aan maatregelen een goede balans hebben gevonden tussen wat er wettelijk mag en datgene wat we willen bereiken.”

Bij zeer hoge uitzondering

Eigenlijk stelt de provincie nooit een verbod voor (doorgaand) vrachtverkeer in op haar wegen. Nu wordt een uitzondering gemaakt omdat in het bestemmingsplan al is opgenomen dat de N282 ter hoogte van Hulten doodlopend wordt. Het wegvak bij Hulten vervult na de reconstructie van de N282 en de N260a geen enkele rol meer in de afwikkeling van het doorgaande verkeer. Enkel door stikstofregelgeving kan dat werk niet volledig worden uitgevoerd. Het betreft daarmee dus een tijdelijk verbod, vooruitlopend op een definitieve afsluiting die al gepland stond. Doorgaand vrachtverkeer maakt straks een kleine lus ten zuiden van Hulten. Precies zoals de situatie is wanneer alle voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Inloopavond 30 november 2023

Omwonenden van de N282 in Hulten zijn per brief en een digitale nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het aanstaande verbod. Op 30 november 2023 organiseert de provincie een inloopavond voor omwonenden. 
Tegen het verkeersbesluit tot het instellen van het (doorgaand) vrachtverkeerverbod staat formeel bezwaar en beroep open. Dat wil zeggen dat belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar