Tilburgse metaal- en kunststofindustrie start circulaire pilot

10 februari 2023EconomieBevat visueel element: Foto

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) zal via gesprekken met circa 60 Tilburgse bedrijven een analyse maken van de grond- en afvalstromen in de lokale metaal- en kunststofindustrie. Het doel is om de kansen en belemmeringen in kaart te brengen voor deze en andere bedrijven om meer circulair te ondernemen. Dit project van de OMWB, gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant start – toepasselijk - deze week: de week van de circulaire economie.

Foto: OMWB

Nederland heeft als doel in 2050 volledig circulair te zijn en Tilburg wil dit doel al in 2045 behalen. Dat wil zeggen dat alle afvalstoffen weer volledig worden ingezet om ‘nieuwe’ producten te maken, of geheel of gedeeltelijk worden hergebruikt. Deze ambitie is een gedeelde verantwoordelijkheid van bedrijven en overheden. Met het project is een budget van € 125.000 gemoeid dat de gemeente, provincie en OMWB opbrengen. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Circulaire economie): “De kennis en ervaring die we in dit Tilburgse project opdoen, zal gemeenten in heel Brabant goed van pas komen. En dat is heel belangrijk om het grondstoffengebruik te kunnen verminderen.”

Circulaire economie

De OMWB, die veel ervaring heeft opgedaan met grond- en afvalstromen, wil naast een analyse ook de bedrijven verder helpen met het meer circulair maken van het bedrijfsproces. De OMWB zal met een of meerdere bedrijven een concrete business case daarvoor onderzoeken. De lessen die de OMWB leert van dit project, krijgen een plek in het werkprogramma van de OMWB. Alfred Arbouw, directeur van de OMWB: “Mooi dat we in deze pilot samenwerken. Onze medewerkers komen bij bedrijven over de vloer en kunnen bedrijven mede bewust maken van hun rol in de circulaire economie. Daarom participeren wij in deze pilot.”

Bas van der Pol, wethouder Economie in Tilburg: "De transitie naar een circulaire economie vraagt om een integrale aanpak. Goed dat we gezamenlijk het gesprek verder voortzetten met het bedrijfsleven in Tilburg, om kansen (en belemmeringen) te identificeren."


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.