Turkse en Syrische vlag op Brabants provinciehuis

9 februari 2023BestuurBevat visueel element: Foto

De ramp in Turkije en Syrië, het grote verlies aan mensenlevens, het leed en de enorme schade maken diepe indruk. Veel Brabanders komen in actie, hebben zorgen over familie en vrienden in het getroffen gebied.

Als blijk van medeleven worden de Turkse en Syrische vlaggen vanaf donderdagavond 9 februari tot en met de landelijke actiedag, woensdag 15 februari, geprojecteerd op het provinciehuis.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.