Twee ton extra voor Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

20 januari 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Video

Burgers die hun buurt willen vergroenen kunnen weer een aanvraag doen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds. De provincie Noord-Brabant stelt dit jaar extra budget beschikbaar voor kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Vanwege het succes van de regeling, die wordt uitgevoerd door het Cultuurfonds Noord-Brabant, was vorig jaar het subsidieplafond al snel bereikt. De regeling is vanaf nu weer opengesteld: in 2023 is er € 200.000 te verdelen.

Downloads

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds helpt buurten om hun omgeving groener, mooier en beter bestand tegen extreem weer te maken. “Als provincie vinden wij het belangrijk om groene burgerinitiatieven zoals sedumdaken, groene schoolpleinen en voedselbossen te ondersteunen. Deze projecten dragen niet alleen bij aan klimaatrobuustheid en verduurzaming, maar weten ook het sociale en groene op een mooie en toegankelijke wijze met elkaar te verbinden", aldus Hagar Roijackers, gedeputeerde Water en Natuur.

Aanvragen bij het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen via de regeling subsidie aanvragen voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die positieve effecten hebben op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

Film Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

Nieuwsgierig naar inspirerende Buurtnatuur- en Buurtwaterprojecten? Bekijk hier (lange versie) en hier (korte versie) onze film over Voedselbos Woest (Rosmalen), sedumdaken in wijk Vredeoord (Eindhoven) en Plukroute Princenhage (Breda).

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.