Uniek Sporten Brabant zet koffie voor zorgpersoneel Jeroen Bosch Ziekenhuis

30 november 2023Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Uniek Sporten Brabant schenkt het zorgpersoneel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis op donderdag 30 november een verse kop koffie of cappuccino, gezet door een échte barista. De actie is bedoeld om het zorgpersoneel in aanraking te laten komen met Uniek Sporten Brabant.

Hiermee brengt Uniek Sporten Brabant de mogelijkheden om te sporten en bewegen voor mensen met een beperking of chronische aandoening onder de aandacht.
Van 12:00 tot 14:00 uur kan het zorgpersoneel terecht in het personeelsrestaurant voor een gra9s kop koffie en tussen 14:00 en 16:00 uur verplaatst de mobiele koffiebar naar de personeelsingang. Terwijl de koffie wordt gezet, spreekt Uniek Sporten Brabant met de zorgverleners over de mogelijkheden van het platform Uniek Sporten Brabant en de samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Jos van der Horst, gedeputeerde Energie en Cultuur van de provincie Noord-Brabant en de Bossche wethouder Marianne van der Sloot (van onder andere sport) steken ook de handen uit de mouwen om het belang van aangepast sporten in de provincie te benadrukken. Ziekenhuizen spelen hier wat de overheden betreft een rol in.
Jos van der Horst: “Sport en bewegen is belangrijk voor iedereen. Een beperking of chronische aandoening mag geen belemmering vormen. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis komen dagelijks vele patiënten voor wie beweging écht helpend kan zijn. Het werkt herstellend, zorgt voor een stukje ontspanning en zeker ook vaak voor een lach op ieders gezicht. Er gebeurt in het ziekenhuis al veel op het gebied van revaliderend werken. Het hardwerkende personeel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een zeer belangrijke schakel tussen haar patiënten en ons platform Uniek Sporten Brabant. Ik hoop dat we als provincie met deze ludieke ac9e dit belang extra kunnen onderstrepen. Laten we onze krachten bundelen om sporten voor alle Brabanders mogelijk te maken.”

Marianne van der Sloot: “Sporten en spor9ef bewegen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Voor iedereen geldt dat sport en bewegen bijdraagt aan een goede gezondheid. Ook voor mensen die door een ziekte of ongeval beperkingen ervaren zijn er volop mogelijkheden, tijdens de revalidatie, maar ook daarna. Het sportaanbod via Uniek Sporten Brabant wordt bovendien nog steeds groter. Ziekenhuizen spelen een rol om mensen te laten zien wat hun mogelijkheden om mee te doen op het gebied van sport en beweging zijn.”

Over Uniek Sporten Brabant

Uniek Sporten Brabant ondersteunt mensen met een beperking bij het vinden van een passende sport. Brabant is opgedeeld in zeven regio’s met elk een eigen sportloket en meerdere beweegcoaches. Sportloket De Meierij1 is een van deze loketten. Mensen die op zoek zijn naar een passende sport kunnen contact opnemen met Uniek Sporten Brabant. De beweegcoaches van Uniek Sporten Brabant bieden iedereen met een beperking of chronische aandoening gratis ondersteuning bij het vinden van een passende sport- of beweegactiviteit.
Daarnaast ondersteunen ze ook bij andere beweegvragen, zoals het zoeken van een sportmaatje, het aanvragen van sporthulpmiddelen of het zoeken naar financiële voorzieningen. Meer informatie over het aangepaste sportaanbod in Brabant en de beweegcoaches is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl

Samenwerking Jeroen Bosch Ziekenhuis met Uniek Sporten Meierij

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en loket Uniek Sporten Meierij werken op dit moment al intensief samen. In het ziekenhuis draait het programma ‘Revaliderend Werken’ om sporten en bewegen door patiënten te s9muleren. De beweegcoaches en het netwerk van Uniek Sporten Brabant spelen daarin een belangrijke rol.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.