Veilig en met plezier zwemmen op 105 locaties in Brabant

2 mei 2023Water en bodemBevat visueel element: Foto

Gisteren is het zwemseizoen gestart voor zwemmen in oppervlaktewater. Zwemmen betekent plezier voor jong en oud en is vooral gezond. In Nederland zijn meer dan 700 officieel aangewezen zwemwaterlocaties waar je veilig kunt zwemmen. In Brabant zijn er 105 aangewezen zwemzones.

Zwemmen in oppervlaktewater heeft ook risico’s. Hou er bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen rekening mee dat het water nog erg koud kan zijn en dat je daardoor verkrampt kunt raken.

Zwemwater.nl

Zwem uitsluitend bij aangewezen zwemwaterlocaties. Op deze locaties worden waterkwaliteit en veiligheid gecontroleerd. Alle officieel aangewezen zwemwaterlocaties zijn opgenomen op www.zwemwater.nl en zijn bij de zwemwaterlocatie te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie.Informatieborden

Op de informatieborden wordt de kwaliteit van het zwemwater volgens EU-richtlijnen aangegeven in vier kwaliteitsklassen. De aangegeven kwaliteitsklassen zeggen wat over de waterkwaliteit gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast wordt informatie gegeven over de actuele kwaliteit.

Gezondheidsrisico’s

Zwemmen in oppervlaktewater kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, bijvoorbeeld de kans op maag- en darmklachten, zwemmersjeuk, oorontsteking en de Ziekte van Weil. Op officiële aangewezen zwemwaterlocaties controleert de overheid de waterkwaliteit. Voor meer informatie over gezondheidsrisico’s zie www.zwemwater.nl.

Ga goed voorbereid zwemmen

Maak de komende maanden gebruik van de vele mooie zwemwaterlocaties in ons land. Kijk op www.zwemwater.nl of de zwemwaterapp (zie Google Play en App Store) voor alle locaties. Daarop is vooraf te zien welke gezondheidsrisico’s er zijn waardoor en of het beter is om voor een andere locatie te kiezen. Op het bord bij de locatie is dat natuurlijk ook te zien, maar dat is wellicht wat laat.

Zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico. Zorg voor een goede zwemvaardigheid!


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.