Verbinding tussen Brabantse en Zuid-Hollandse forten versterkt

10 maart 2023Bevat visueel element: Foto

De provincie Zuid-Holland, gemeente Hoeksche Waard en gemeente Goeree-Overflakkee maken vandaag bekend dat zij de Alliantie Zuiderwaterlinie ondersteunen om haar ambities en doelen te realiseren. Daarmee zijn de forten en redoutes aan de Zuid-Hollandse kant van het Hollands Diep en Volkerak herenigd met de Zuiderwaterlinie: de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om het vestingverleden rondom het open water van het Hollandsch Diep en Volkerak nog beter zichtbaar en beleefbaar te maken.

De Zuiderwaterlinie is de oudste, langste én meest gebruikte van alle Nederlandse waterlinies. Helemaal van Bergen op Zoom tot Grave.

Erfgoed zichtbaar en beleefbaar maken

De Stelling van Willemstad, onderdeel van de Zuiderwaterlinie, heeft een duidelijke ambitie: de verbinding tussen de 5 forten rondom het Hollands Diep, Volkerak en de vesting Willemstad verder versterken. Zowel over het land, als over het water. Aan de Brabantse kant vind je Fort Sabina, Fort de Hel en Fort Bovensluis. En aan de Zuid-Hollandse kant liggen Fort Buitensluis, Fort Prins Frederik en de locatie van de drie voormalige redoutes (een klein, omsloten verdedigingswerk). Beide forten aan deze kant van het water zijn behouden en 2 van de 3 redoutes zijn nog herkenbaar in het landschap. 
Gedeputeerde Stijn Smeulders: “Met de ondersteuning van de provincie Zuid-Holland en de 2 Zuid-Hollandse gemeenten kunnen we deze ambitie gaan waarmaken. En maken we een belangrijk onderdeel van het vestingverleden van de Zuiderwaterlinie beleefbaar en toegankelijk voor een breed publiek.”
Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: “De samenwerking biedt kansen om inwoners en toeristen kennis te laten maken met verhalen en bezienswaardigheden aan beide zijden van het Hollands Diep en Volkerak en sluit aan bij de ambities van de erfgoedlijn Historisch Haringvliet om het erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken. Met de aansluiting van het aantrekkelijke en goed bewaarde Zuid-Hollandse erfgoed maken we het verhaal verder compleet.”

“De historische samenhang wordt benadrukt doordat het prachtige erfgoed van Hoeksche Waard nu een plaats krijgt in het bredere verhaal van de Zuiderwaterlinie”, vindt Harry van Waveren, wethouder Hoeksche Waard. En ook wethouder van Goeree-Overflakkee, Daan Markwat, ziet meerwaarde in de samenwerking: “De aansluiting bij de Alliantie komt voor Goeree-Overflakkee op een mooi moment. De restauratie van Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat is in volle gang. Door samen te werken met partners in de Zuiderwaterlinie staan we nog sterker in het zichtbaar en beleefbaar maken van onze rijke historie.”

Buiten de grenzen van provincies

Met de ondersteuning van de nieuwe partners breidt het samenwerkingsverband van de Alliantie Zuiderwaterlinie zich steeds verder uit buiten de grenzen van de provincie Noord-Brabant. Anne-Wil Maris, programmamanager van de Alliantie Zuiderwaterlinie: “En dat is maar goed ook. Het verhaal van de Zuiderwaterlinie houdt namelijk niet op bij die grens, maar reikt verder. Met nieuwe partners wordt het verhaal van de Zuiderwaterlinie weer meer ingekleurd. De Zuid-Hollandse verdedigingswerken laten zien dat de linie niet alleen landlegers uit het zuiden kon stoppen, maar ook aanvallen vanuit zee bemoeilijkte.”

De verdediging van Holland

Honderden jaren lang was dé taak van de Stelling van Willemstad het verdedigen van de zeearmen die toegang boden tot Holland. Menno van Coehoorn, grondlegger van de Zuiderwaterlinie, verbond daarom de vijf forten in een grote kring aan het open water. Al deze forten waren erop gericht het Hellegat en het Hollands Diep af te sluiten, zodat de vijand niet vanuit zee het hart van het land (Holland) kon aanvallen. Maar ze hielden ook de doortocht van troepen vanuit het zuiden tegen.

De Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie loopt door het Zuiden van Nederland, van Bergen op Zoom tot Grave, en is een unieke ketting van historische vestingsteden en hun ommeland, verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Om vijandelijke troepen uit onder andere Spanje en Frankrijk tegen te houden, zette men het land rondom de vestingsteden onder water. Waar vroeger de soldaten aan de grens stonden, vind je nu veel gezelligheid tegen het decor van een rijke geschiedenis. Geniet van de gezellige vestingsteden, bezoek een van de stoere forten of ontspan in de bijzondere natuur. Het is de oudste, langste én meest gebruikte waterlinie van Nederland.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.