Vergadering Provinciale Staten 29 september 2023

22 september 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Op de agenda van de extra vergadering van Provinciale Staten op 29 september 2023:

Vergadering Provinciale Staten 29 september 2023

Op vrijdag 29 september vindt een extra vergadering van Provinciale Staten plaats. Deze vergadering is aangevraagd door de fracties van het CDA, de BBB, de PVV en JA21. De fracties hebben een interpellatiedebat aangevraagd over de deadline van 1 oktober 2023 voor vergunningaanvragen en in de Interim Omgevingsverordening (IOV) vastgestelde reductiepercentages casu quo stalmaatregelen. Tevens zullen nieuwe Statenleden en een burgerlid worden benoemd. De vergadering start om 9.30 uur.

Bekijk de voorlopige agenda en de vergaderstukken van de extra vergadering van 29 september 2023.

Vergaderingen van Provinciale Staten zijn openbaar en zijn live te volgen via www.brabant.nl/pslive.

Van deze vergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt. Dit wordt na de vergadering bij de vergaderstukken geplaatst.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.