Vergoeding opruimkosten drugsafval verhoogd

25 januari 2023MilieuBevat visueel element: Foto

Met behulp van rijksgeld verhoogt de provincie binnenkort de vergoeding voor de opruimkosten van drugsafval.

Grondeigenaren kunnen de opruimkosten van drugsafval vergoed krijgen tot € 200.000; dit is nu nog € 24.999. Indien gemeenten het drugsafval opruimen, krijgen zij tot € 50.000 de helft vergoed. De kosten daarboven worden tot € 200.000 volledig vergoed. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021.

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor het opruimen van drugsafval per locatie steeds hoger geworden. Waar criminelen voorheen op meer locaties kleinere hoeveelheden drugsafval dumpten, zien we nu dat criminelen op minder locaties beduidend meer (en langer) lozen. De verhoging van de opruimvergoeding stelt particulieren en medeoverheden in staat om de drugsdumpingen na ontdekking snel aan te pakken.

Voorkomen grootschalige vervuiling

Gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Veiligheid: “In Brabant dumpen drugscriminelen hun afval nog regelmatig op grove en grote schaal in het buitengebied. Met deze wijziging kunnen gedupeerden ruimhartig worden gecompenseerd.” Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Milieu) vult aan: “Door een hogere subsidie voor het laten opruimen van drugsafval verwacht ik dat gedupeerden sneller de vervuiling op hun grond aanpakken. Daarmee voorkomen we grootschalige vervuiling van bodem en grondwater.”

Aanvragen

De afspraak tussen de provincies is om rond 1 maart 2023 de nieuwe regeling gereed te hebben. BIJ12 een landelijke uitvoeringsorganisatie voor alle provincies, voert de regeling uit. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 kunnen gedupeerden van eerdere drugsdumpingen alsnog een vergoeding voor de gemaakte kosten ontvangen tot het maximale bedrag van de vernieuwde subsidieregeling.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.