Versnelde aanpak drugsafvallozingen

7 november 2023HandhavingMilieuWater en bodemBevat visueel element: Foto

Steeds vaker wordt drugsproductieafval rechtstreeks geloosd in de natuur, op boerenland of in het oppervlaktewater. Zo’n snelle lozing kan leiden tot een enorme bodemverontreiniging met langdurige bodemsanering en torenhoge kosten.

De provincie Noord-Brabant deed met succes een beroep op het Rijk voor een versnelde oplossing van deze problematiek.

Iedereen kent wel de blauwe vaten met drugsproductieafval die in bossen, weilanden en bermen worden gedumpt. Deze zijn snel af te voeren, al moet er soms vanwege lekkages nog worden gereinigd. Het lijkt er echter op dat die tonnen langzamerhand plaatsmaken voor grootschalige lozingen, die grote schade kunnen aanrichten.

Lees dit artikel over een voorbeeld in Halsteren waar een metersdiepe verontreiniging is aangetroffen met wel 3000 kubieke meter verontreinigde grond. Behalve voor ‘Halsteren’ is de provincie sinds dit jaar ook verantwoordelijk voor de sanering van soortgelijke locaties in Someren, Zundert, Deurne en Boxtel. De kosten daarvan lopen in de miljoenen euro’s.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.