Versnelling geothermie-ontwikkeling in Brabant

12 januari 2024EnergieBevat visueel element: Foto

Met het ondertekenen van het actieplan is vrijdagmiddag het startschot gegeven voor een nieuwe samenwerking om geothermie in Brabant te versnellen. De provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond en Energie Beheer Nederland (EBN) zijn aanjagers van het bijbehorende actieplan. Samen met andere gemeenten en verschillende organisaties gaan zij aan de slag om de ontwikkeling van geothermie in Brabant een impuls te geven. Door middel van geothermie kunnen woningen duurzaam worden verwarmd.

De gemeenten Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Someren hebben in het voorjaar van 2023 een intentieverklaring getekend waarin commitment is uitgesproken om geothermie/aardwarmte in Brabant te versnellen. De intentie is nu omgezet in een samenwerkingsovereenkomst, met als doel meer zekerheid krijgen over kansrijke mogelijkheden voor geothermie in Brabant. Naast de aanjagers en bovengenoemde gemeenten zijn de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Aardyn, Eavor Europe, Glastuinbouw Nederland, het Ondernemersplatform Glastuinbouw ZO-NL, Ennatuurlijk, Ennatuurlijk Aardwarmte, Enpuls Warmte Infra en de 4 Brabantse RES-regio’s deelnemers van het actieplan (pdf, 417 kB).

Toekomstbestendige warmtebron

In de Uitvoeringsagenda Energie 2022-2023 en de Energieagenda 2019-2030 van de provincie is geothermie benoemd als één van de duurzame warmtebronnen voor de toekomst. Geothermie is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee een deel van de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en (lichte) industrie verwarmd kunnen worden. Jos van der Horst, gedeputeerde Energie van de provincie Noord-Brabant: “Geothermie kan een belangrijke bron van duurzame warmte zijn. De ontwikkeling van deze warmtebron vergt echter gedegen onderzoek en aanzienlijke tijd en middelen. Het financiële risico is vaak te groot om door slechts één partij te worden gedragen. Maar we zien wel degelijk potentie voor geothermie in Brabant. Het is daarom van belang om kansen te benutten en uitdagingen op te lossen. Dat moeten we samen doen. Met deze samenwerkingsovereenkomst en het actieplan gaan we, onder voorwaarde van zorgvuldige afweging van de risico’s, aan de slag.”

Mogelijkheden aardwarmte

Ook de Helmondse wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) ziet veel potentie in het gebruik van geothermie. “Helmond heeft een ambitieus programma om woningen en industrie aardgasvrij te maken. Geothermie/aardwarmte is een veelbelovend en duurzaam alternatief voor aardgas. Het is een warmtebron die onder een groot deel van Brabant aanwezig is. Door de krachten te bundelen, hopen we die duurzame warmtebron snel en veilig te kunnen benutten.”
De eerste onderzoeken vanuit het actieplan gaan komend jaar van start. De belangrijkste aandachtspunten op korte termijn zijn het wegnemen van belemmeringen ten aanzien van de Roerdalslenk, de geologische data van de ondergrond verbeteren, financiële risico's verminderen en kansen benutten als het verder verduurzamen van bestaande warmtenetten. Ook het potentieel van ondiepe geothermie wordt onderzocht.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.