Versterking ‘Ons Kloosterpad’ door samenwerking 3 sectoren

1 februari 2024Cultuur, erfgoed, sport en vrijetijdBevat visueel element: Foto

Met het ondertekenen van een overeenkomst is donderdagmiddag het startschot gegeven voor een nieuwe samenwerking om de toekomst van Ons Kloosterpad te borgen. De provincie, VisitBrabant en de Vereniging Samenwerkende Kloosters breiden de komende maanden de route verder uit naar West-Brabant. Ook wordt het bestaande netwerk uitgebreid met fietsroutes en komen er plekken voor stiltebeleving en bezinning langs de route. De 1e rondwandelingen worden nog dit jaar gerealiseerd.

Deze vernieuwde samenwerking sluit naadloos aan op het beleidskader Levendig Brabant 2030 van de provincie: een bijdrage vanuit cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd voor een gelukkig en aantrekkelijk Brabant voor iedereen. Jos van der Horst, gedeputeerde Energie en Cultuur van de provincie Noord-Brabant, Heleen Huisjes, directeur van VisitBrabant en abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne (en de Vereniging Samenwerkende Kloosters) zetten donderdagmiddag hun handtekening. De afgelopen jaren werkten onder andere deze partijen samen om de verhalen van het kloosterleven en de nog zo’n 450 resterende Brabantse kloostergebouwen bredere bekendheid te geven. Daarbij gaf de provincie in november 2023 nog een financiële bijdrage aan VisitBrabant (*het Routebureau) voor de doorontwikkeling van ‘Ons Kloosterpad’.

Toegankelijk voor breed publiek

Gedeputeerde Energie en Cultuur Jos van der Horst: “De provincie heeft destijds de opdracht gegeven om het verhaal van het Brabantse kloosterleven uit te werken en te werken aan de opbouw van een netwerk. In 2021 werden diverse activiteiten georganiseerd in het kader van het Brabantse Kloosterjaar. Ook werd in dat jaar Ons Kloosterpad gelanceerd. Wat mij betreft is dit een super geslaagd ‘instrument’ om het verhaal van het Brabants kloosterleven toegankelijk te maken voor een breed publiek. Daar ben ik trots op.” Nadat de provincie een aantal jaar kartrekker was, verandert de rol nu naar die van verbinder. VisitBrabant en de Kloostervereniging werken samen verder aan de doorontwikkeling van het pad. “Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen jaren heeft meegeholpen om van Ons Kloosterpad een succes te maken. Met in het bijzonder de vele vrijwilligers, zowel bij de kloosters als bij het onderhoud van de routes.”

Uitbreiding

Ons Kloosterpad wordt op korte termijn uitgebreid met rondwandelingen vanuit kloosters in West-Brabant. Daarnaast worden er fietsroutes ontwikkeld. Deze routes zijn online vindbaar en bij elke startlocatie (meestal een klooster) wordt een route-informatiepaneel geplaatst. Ook komen er aan de route plekken voor stiltebeleving en bezinning. De routeversterking draagt bij aan de ontwikkeling van duurzaam en betekenisvol toerisme. Heleen Huisjes is er blij mee: “Nu al is ‘Ons Kloosterpad’ een van de meest populaire routes in Brabant. We gaan de route uitbreiden én nog mooier maken met kunst en verhalen. Juist ook de jongere bezoekers waarderen de spirituele beleving. De kloosterwaarden van vroeger zien we terug in de wensen van morgen: liefde voor de natuur, sociale binding, gezondheid voor lichaam en geest. Wandelen en fietsen op Ons Kloosterpad past goed bij de levensstijl waar Brabant voor staat: volop genieten, met respect en belangstelling voor jouw omgeving.”

Kloosters relevant voor jong en oud

De kloostervereniging is blij met de ontwikkelingen rondom en aandacht voor Ons Kloosterpad. Abt Denis Hendrickx: “Dat er nog zo’n 450 (voormalige) kloosters in Noord-Brabant te vinden zijn, laat zien dat religieuzen in de provincie een belangrijke rol hebben gespeeld én nog steeds spelen. Want ook nu en in de toekomst zijn kloosters relevant voor jong en oud. Bijvoorbeeld als plekken voor stilte en bezinning, waar in deze tijd veel behoefte aan is. We zijn de provincie Noord-Brabant enorm dankbaar voor hun grote inzet bij het mogelijk maken van Ons Kloosterpad. Daarmee is het kloosterleven in Brabant weer goed op de kaart gezet. Het is mooi dat we dit als vereniging in samenwerking met VisitBrabant verder vorm kunnen geven en uitbreiden naar de toekomst.”

Over ons Kloosterpad

Ons Kloosterpad is een wandelpad van 330 kilometer langs een vijftigtal (voormalige) kloosters en abdijen in Brabant, momenteel bestaande uit 15 etappes. Daarnaast zijn er zo’n 20 rondwandelingen starten en eindigen bij een kloosterlocatie. Het pad is sinds 2017 ontwikkeld in het kader van de verhaallijn Religieus Brabant uit het erfgoedbeleid van de provincie Noord-Brabant. Kijk voor meer informatie over Ons Kloosterpad op www.onskloosterpad.nl

VisitBrabant Routebureau

VisitBrabant Routebureau (www.routesinbrabant.nl) is onderdeel van VisitBrabant en dé partner voor de aanleg van knooppuntennetwerken, het ontwikkelen van Brabantse belevingsroutes, het ontsluiten van alle routeinformatie en de (inter)nationale promotie van Brabant als dé routeprovincie van Nederland.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.