Vialis wordt verantwoordelijk voor ‘alles met een stekker’ langs provinciale wegen in Brabant

19 juni 2024Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

De firma Vialis is de komende jaren verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de verkeerslichten, straatverlichting en alle andere zaken met een stekker langs de provinciale wegen in Noord-Brabant. Het nieuwe contract gaat in op 1 juli en loopt in eerste instantie 4 jaar, met een optie op verlenging voor nog eens 4 jaar.

Vialis kwam onlangs als beste uit de aanbesteding, waarvoor in totaal 4 partijen zich hadden ingeschreven. Per 1 juli neemt Vialis zo het stokje over van Heijmans, dat op dit moment nog verantwoordelijk is voor het zogeheten EPC-contract binnen de provincie.

Het nieuwe contract omvat het onderhoud en waar nodig de vervanging van ruim 150 verkeersregelinstallaties en ruim 11.000 masten met openbare verlichting. Net als het beheersen van calamiteiten, dynamisch verkeersmanagement, data-inwinsystemen, storingsregistratie, onderhoud aan pompen en overige elektra.

Slimmere apparaten

“De apparaten die we in ons dagelijks leven gebruiken, worden steeds slimmer”, zegt gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. “Dat zie je bij je thuis, maar ook langs onze wegen. Vroeger waren we misschien al tevreden als een verkeerslicht op rood en op groen sprong. Nu verwachten we dat meerdere verkeerslichten met elkaar communiceren om de doorstroming zo vlot en zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het gaat er dus niet alleen om dat iets werkt, maar ook dat het functioneert op de manier die we willen. Dat soort zaken zijn voor de komende jaren nu goed geregeld.”

Tijdens een bijeenkomst in het provinciehuis is het nieuwe contract met Vialis afgelopen week symbolisch bekrachtigd.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.