Videoreeks ‘Samenwerken aan gezondheid’

3 mei 2023GezondheidBevat visueel element: Foto

De provincie wil de gezonde samenleving continu blijven verbeteren. Dat betekent dat haar onderwerpen op een positieve manier bijdragen aan de leefwereld van de Brabander. Dit doet ze samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030

Wie aan gezondheid denkt, denkt vaak aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Maar gezondheid is breder dan zorg. Door samen met haar partners slimme keuzes te maken over o.a. voedsel, luchtkwaliteit, beweging en leefomgeving, zet de provincie in op preventie. Op die manier is er veel meer gezondheidswinst te halen. Met als ambitie 3 gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030. Niet een lánger leven, maar een gezónder.

Enkele projecten uitgelicht

De videoreeks ‘Samenwerken aan gezondheid’ laat zien op welke manier de provincie samenwerkt met haar partners. De komende tijd verschijnen 4 video’s op deze webpagina. Elke video gaat dieper in op één van de thema’s waarmee de provincie indirect aan een verbeterde gezondheid werkt, samen met haar partners. Per thema wordt er een project uitgelicht.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.