Webinar landelijke subsidie voor extensivering

22 februari 2024Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Woensdag 6 maart van 14.00 tot 15.30 uur geven medewerkers van RVO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een webinar uitleg over de subsidie voor extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden. Hierin werken agrariërs samen met bijvoorbeeld andere agrariërs, agrarische collectieven en natuurorganisaties. In het samenwerkingsverband zit in ieder geval één agrariër. Minimaal 50% van het samenwerkingsverband ligt binnen een Natura 2000-overgangsgebied. Ook ligt elke melkveehouderij voor minimaal 50% binnen het Natura 2000-overgangsgebied. En heeft het gebied een oppervlakte van tenminste 200 hectare.

Inhoud webinar

Tijdens het webinar krijg je meer informatie over de regeling en kun je vragen stellen. Je krijgt o.a. antwoord op de volgende vragen:

  • Wat houdt deze subsidie in?
  • Wat willen we met deze subsidie bereiken?
  • Wie kunnen deze subsidies aanvragen?
  • Welke gegevens zijn nodig voor een goede aanvraag?

Aanmelden

Aanmelden kan via rvo. Na aanmelding ontvangt u een link naar het webinar. Na afloop van het webinar ontvangt u ook een terugkijklink. Zo kunt u op ieder moment dat het u schikt het webinar (opnieuw) bekijken.

Meer informatie

Deze landelijke subsidie is onderdeel van de regeling Samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden. Meer informatie hierover staat op rvo.nl.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.