Windpark Karolinapolder gaat definitief door

12 april 2023EnergieBevat visueel element: Foto

De 4 bestaande windturbines in de Karolinapolder (Dinteloord) mogen vervangen worden door 4 nieuwe en grotere windturbines. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag. De omgevingsvergunning voor windpark Karolinapolder is daarmee definitief geworden.

Er was beroep aangetekend tegen de omgevingsvergunning met een verwijzing naar het zogenaamde Nevele-arrest van het Europese Hof van Justitie. Op basis van dit arrest had de Raad van State in 2021 geoordeeld dat de landelijke milieunormen voor windturbines niet toepasbaar waren. De nationale regering moest eerst een milieubeoordeling maken voor de normen voor geluid, slagschaduw, schittering en veiligheid. In diezelfde uitspraak gaf de Raad van State aan dat provincies en gemeenten eigen onderbouwde windturbinenormen kunnen stellen voor geluid, slagschaduw, schittering en veiligheid. Onder andere de provincie Noord-Brabant en Groningen hebben dat gedaan voor windprojecten in Dinteloord en Delfzijl. Een samenwerkingsverband van de Ministeries van EZK en I&W, NP RES, RVO, IPO en VNG ondersteunde de provincies en gemeenten hierbij.

Normen aanvaardbaar

De Raad van State heeft vandaag een uitspraak gedaan over onder andere windpark Karolinapolder in de gemeente Steenbergen. Voor dit windpark had de provincie Noord-Brabant eigen onderbouwde normen vastgesteld voor de vervanging van het windpark. Volgens de Raad van State zijn deze normen aanvaardbaar. Hiermee kon de omgevingsvergunning in stand blijven volgens de Raad van State.

Voorgeschiedenis

De omgevingsvergunning voor windpark Karolinapolder had al een langere voorgeschiedenis. In januari 2018 had de provincie besloten om de bevoegdheid voor de besluitvorming over het windpark over te dragen aan de gemeente Steenbergen. Volgens de Elektriciteitswet kan dit alleen als de gemeente snel een besluit wil en kan nemen. Op 10 september 2019 heeft de provincie besloten om die bevoegdheid weer in te trekken, omdat er geen zicht meer was op het tijdig kunnen voldoen aan de afspraak voor voldoende windenergie. Na een ‘verklaring van geen bedenkingen’ van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten op 29 oktober 2019 de omgevingsvergunning afgegeven.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.