Wobine Buijs-Glaudemans benoemd tot voorzitter SER Brabant

29 november 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Gedeputeerde Staten hebben drs. Wobine Buijs-Glaudemans benoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant en lid van het College van Overleg van BrabantAdvies. Drs. Buijs-Glaudemans neemt vanaf 1 januari 2024 de taken over van Prof. Ir. Elphi Nelissen.

Wobine Buijs-Glaudemans is sinds 2011 burgemeester van de gemeente Oss. Daarvoor heeft ze een carrière doorlopen als directielid bij de provincie Noord-Brabant en als directeur van de Academie voor marketing en business management aan de Avans Hogeschool. In 2018 is ze door Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot beste Lokaal Bestuurder. Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Ik ken Wobine Buijs-Glaudemans als een kundig bestuurder met een goed beeld van de opgaven waar we als maatschappij vandaag de dag mee te maken hebben. Ze heeft vanuit haar achtergrond ervaring met overheid, ondernemerschap en onderwijs en staat als burgemeester midden in de samenleving. Daarnaast kunnen we leunen op haar sterke netwerk, van landelijk tot lokaal niveau. Hierdoor ben ik er zeker van dat Wobine Buijs-Glaudemans ons met de SER Brabant van het juiste advies kan voorzien om de Brabantse economie nog sterker te maken.“

Gevraagd en ongevraagd advies

De Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant adviseert het provinciaal bestuur over de hoofdlijnen van het te voeren sociaaleconomisch beleid. De SER Brabant is een van de vier adviesraden van BrabantAdvies, het onafhankelijke adviesbureau voor provinciaal beleid op het gebied van sociaal-economie, gezondheid en leefbaarheid en leefomgeving. Met de inzet van de Provinciale Raad Gezondheid, de Sociaal Economische Raad Brabant, de Provinciale Raad voor de Leefomgeving en de Young Professionals Brabant houdt BrabantAdvies Brabantse beslissers scherp en biedt ze verdiepende inzichten en adviezen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis, de Brabantse praktijk en beleid.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.