Zonnefietspad langs N285 bij Wagenberg

26 april 2023EnergieVerkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

Maandag 22 mei start de aanleg van een ‘zonnefietspad’ langs de provinciale weg N285, tussen de A16 en Wagenberg. Op het bestaande fietspad worden over een lengte van circa 500 meter bijna 600 zonnepanelen geïntegreerd in de asfalt deklaag.

Dit project is vooral bedoeld om meer ervaring op te doen met de techniek van zonnecellen op fietspaden. Er ligt ook al een klein stukje ‘zonnefietspad’ langs de N395 bij Oirschot en langs de N324 ter hoogte van Grave. Zonnefietspaden zorgen er ervoor dat de beschikbare ruimte optimaal wordt gebruikt en tegelijkertijd levert het duurzame energie op. Daarmee draagt het bij aan de klimaatdoelstellingen.

Dubbel ruimtegebruik

Hét voordeel van deze nieuwe techniek is dubbel ruimtegebruik: gebruik van dezelfde ruimte voor zowel mobiliteit als energieopwekking. Door op deze manier schone energie op te wekken bespaar je ruimte die bijvoorbeeld bij windmolens of zonneweides wel nodig is.

Project Zon op Infra

De aanleg van het zonnefietspad bij Wagenberg is onderdeel van een groter project met de naam ‘Zon op Infra’. De provincie Noord-Brabant werkt hierin samen met de provincies Noord- en Zuid-Holland. Door de krachten te bundelen en een groter aantal vierkante meters tegelijk aan te besteden wordt het voor marktpartijen mogelijk te investeren in de techniek. Er wordt ook een traject aangelegd in de provincie Noord-Holland, langs de N232 bij Vijfhuizen.

Monitoren

Doel van het project is nadrukkelijk ook om ervan te leren. Hoe houdt het materiaal zich, wat vraagt het qua onderhoud, wat zijn de ervaringen van de fietsers met dit wegdek en wat is de energieopbrengst? Daarom worden de zonnefietspaden in dit project via metingen 5 jaar lang gevolgd.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.