Zij bekijken per onderwerp hoe dit het beste door Provinciale Staten kan worden behandeld en doen voorstellen voor de agenda van de Statendagen. Op de agenda van de Agendavergadering staan onder andere alle binnengekomen stukken met daarbij een behandeladvies van de griffie.

Indienen verzoek themabijeenkomst

Tijdens de Agendavergadering kunt u een verzoek indienen voor een themabijeenkomst. U doet dit door dit format in te vullen.

Planning

  • De agenda van de Agendavergadering vindt u uiterlijk tien dagen voor de vergadering op Ibabs.
  • Verzoeken voor een themabijeenkomst kunt u indienen tot uiterlijk de dinsdag 12.00 uur voor de Agendavergadering. U kunt ze sturen naar Statengriffie@brabant.nl.
  • De griffie verzamelt alle verzoeken, voorziet deze van een behandelvoorstel en zorgt dat de verzoeken uiterlijk de donderdag voor de Agendavergadering voor 17.00 uur gebundeld op Ibabs staan. Dit wordt de zogenaamde bespreeklijst genoemd.
  • Tijdens de Agendavergadering komt alleen de bespreeklijst Agendavergadering aan de orde.

Heeft u vragen of wilt u een digitale vergadering van de Agendavergadering bijwonen, dan kunt u zich melden bij de griffie via Statengriffie@brabant.nl of 073-681 22 78. U krijgt dan een link toegezonden.

 

Contact

Agendavergadering