De richtlijnen voor het tonen van beeldmateriaal tijdens een vergadering zijn:
(Het gaat hierbij om zowel foto’s, beelden, als audio- of videofragmenten)

  • Een Statenlid dient via de griffie een verzoek in bij de voorzitter van PS om beeldmateriaal tijdens een vergadering te tonen. Bij voorkeur ontvangt de griffie het verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk de avond voor de Statendag via Statengriffie@brabant.nl.
  • Bij het verzoek wordt duidelijk aangegeven op welk moment het beeldmateriaal getoond moet worden.
  • De griffie neemt dit verzoek mee in de voorbespreking met de medewerkers van de techniek, die het beeldmateriaal testen.
  • De griffie geeft het Statenlid een terugkoppeling of het beeldmateriaal kan worden getoond.
  • Het spreekt voor zich dat het te tonen beeldmateriaal binnen de grenzen van de wet en het betamelijke dient te zijn en past binnen de vergaderorde.

Graag daarbij aandacht voor het volgende:

  • Kijkers en luisteraars van de Statenvergadering of de themabijeenkomst via de audio-/videostream kunnen de beelden niet horen/zien.
  • De beelden worden geen onderdeel van de notulen van de Statenvergadering.
  • Het tonen van audio- of videofragmenten maakt onderdeel uit van de beschikbare spreektijd.
  • In verband met de leesbaarheid wordt aangeraden geen gebruik te maken van drukke beelden of infographics met veel informatie.
  • Aanbevolen lettergrootte is minimaal 18 pts.

Contact

Beeldgebruik vergaderingen