In het handboek virtueel vergaderen van het ministerie van BZK staan veel tips opgenomen om effectief virtueel te vergaderen. Op pagina 45 leest u tips over het plaatsen van interrupties. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen en formuleren van interrupties. Enkele van deze tips, zoals ‘laat detailvragen achterwege en richt je op de politieke hoofdlijn’, ‘formuleer een interruptie in de vorm van een vraag’ en de algemene observatie dat ‘niet alle interactie in de vorm van een interruptie hoeft te komen’, zijn ook bruikbaar in een fysieke vergadering.

Contact

Effectief virtueel vergaderen