De griffie bereidt activiteiten van Provinciale Staten voor. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd advies op verschillende terreinen en organiseren zij op verzoek van de Agendavergadering werkbezoeken, rondetafelgesprekken en andere activiteiten.

De griffier geeft leiding aan de griffie. Vaak kunnen de griffier en/of griffiemedewerkers vragen direct beantwoorden. In andere gevallen leiden zij de vraag door naar medewerkers binnen de provinciale organisatie. De communicatieadviseur verzorgt in voorkomende gevallen namens Provinciale Staten de perswoordvoering. Ook regelt deze persoon de publiciteit over activiteiten van de Staten. De werkkamers van de griffie zijn op de eerste verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers. De griffie is ook te bereiken via statengriffie@brabant.nl of telefoon (073) 681 22 78.