Het kan bijvoorbeeld gaan om bejegening van burgers tijdens inspraakmogelijkheden. Als een dergelijke klacht is ingediend, onderzoekt de secretaris eerst of het geschil door middel van bemiddeling kan worden opgelost. Indien een klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost dan wordt deze behandeld door de commissie. Er wordt een hoorzitting georganiseerd. Een secretaris biedt ondersteuning. Een en ander is vastgelegd in de Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant.

Contact

Hoor – en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant