Een informatieverzoek kan betrekking hebben op:

  1. Feitelijke informatie, ook wel technische vragen genoemd;
  2. Een verzoek om inzage in of afschriften van documenten.

Ad 1. Technische vragen stelt u als u op zoek bent naar feitelijke informatie over onderwerpen, opgestelde stukken en/ of besluiten van het college. Het instrument is dus niet bedoeld om vragen te stellen over de opvatting van het college over bepaalde onderwerpen, dat kan bijvoorbeeld via de schriftelijke vragen.

Ad 2. Een verzoek om inzage in of afschriften van documenten doet u als onderliggende documenten over een bepaald onderwerp wilt ontvangen.

U kunt uw informatieverzoek rechtstreeks aan een ambtenaar of via de griffie indienen. Als de gevraagde informatie niet openbaar is, kunnen de antwoorden niet zonder meer gegeven worden. In dat geval dienen bijvoorbeeld gegevens te worden weggelakt of dient geheimhouding te worden opgelegd.

Rechtstreeks indienen bij een ambtenaar

Als u uw vragen rechtstreeks aan de ambtenaar stelt, krijgt u ook rechtstreeks antwoord. Richtlijn is dat de ambtenaar binnen twee werkdagen het antwoord geeft of als dat niet lukt, laat weten wanneer hij of zij de vragen wel kan beantwoorden. Als de vragen schriftelijk via de mail worden gesteld en/of er schriftelijk antwoord wordt gegeven, wordt de griffie in cc in de beantwoording meegenomen.

Via de griffie indienen

U kunt uw vragen ook aan de griffie sturen via statengriffie@brabant.nl. De griffie stuurt uw verzoek dan door.

Beantwoording

Richtlijn is dat de ambtenaar binnen twee werkdagen het antwoord geeft of als dat niet lukt, laat weten wanneer hij of zij de vragen wel kan beantwoorden. Tenzij de vragen mondeling aan de ambtenaar zijn gesteld en beantwoord, stuurt de ambtenaar u de antwoorden toe en zet de griffie daarbij in cc. De vragen en antwoorden, waarvan de griffie een afschrift heeft ontvangen, worden gepubliceerd in het dagbericht en bij het desbetreffende vergaderdossier op iBabs en op de website geplaatst bij Statenstukken. Antwoorden op informatieverzoeken om documenten of verwijzingen daarnaar worden standaard niet in het dagbericht gepubliceerd, tenzij u daar nadrukkelijk om vraagt.

Contact

Informatieverzoek