Ingekomen stukken zijn:

  • Afschriften van brieven van GS aan PS
  • Brieven, emails, uitnodigingen en verzoeken van derden

Statenvoorstellen, Statenmededelingen en memo’s van GS worden niet als ingekomen stuk beschouwd.

Op de agenda van de Agendavergadering

Ingekomen stukken worden geagendeerd op de eerstvolgende Agendavergadering. Alle stukken worden gepubliceerd op iBabs onder de Agendavergadering. Statenmededelingen en memo’s vindt u, net als de Statenvoorstellen, onder het betreffende thema. Onderaan de agenda staat het overzicht Ingekomen stukken en vindt u alle bijbehorende bijlagen.

Behandelvoorstel

Per ingekomen stuk staat een behandelvoorstel van de griffie. Dat kan bijvoorbeeld zijn: voor kennisgeving aannemen, toezenden aan het college van Gedeputeerde Staten met het verzoek de behandeling over te nemen of overlaten aan individuele fracties.

Behandelvoorstel wijzigen 

Mocht u een behandelvoorstel willen wijzigen, bijvoorbeeld omdat u een Statenmededeling wilt bespreken, dan kunt u dat aangeven bij uw fractievoorzitter. Uw fractievoorzitter kan dit vervolgens in de Agendavergadering inbrengen.

Afhandelen correspondentie

Verzenders van een brief of e-mail aan Provinciale Staten ontvangen een ontvangstbevestiging waarin vermeld staat wat er gebeurt met de afhandeling van hun poststuk.

Contact

Ingekomen stukken