Externen kunnen voor de plenaire vergadering het woord tot u richten over onderwerpen die tijdens die Statendag besproken worden. In de definitieve dagindeling staat vermeld of er insprekers zijn en over welk onderwerp zij u te woord staan.