Een interruptie bestaat uit maximaal 3 te stellen vragen die uitsluitend door de woordvoerder namens de fractie bij het voorstel of onderwerp kunnen worden gesteld. Een uitzondering hierop betreft de behandeling van het bestuursakkoord, de begroting of de perspectiefnota. Daar zijn meerdere woordvoerders toegestaan en bestaat een interruptie uit maximaal 2 te stellen vragen. Interrupties mogen niet langer zijn dan noodzakelijk is. Ze moeten daarom bestaan uit korte opmerkingen en vragen. Het is niet de bedoeling een uitgebreide inleiding of uiteenzetting te houden.

Geen onderdeel redevoering

Het Statenlid dat het woord voert, is niet verplicht op interrupties in te gaan. Bij maximumspreektijden telt de tijd van een interruptie en de beantwoording daarvan niet mee.

Vermelden in notulen

Alle interrupties komen in de notulen, tenzij ze niet zijn uitgesproken in een microfoon. Interrumperen is niet mogelijk tijdens een eerste toespraak van een Statenlid in de Statenvergadering (maidenspeech) en tijdens stemverklaringen.

Hoe kunt u interrumperen?

Als u wilt interrumperen loopt u naar de interruptietafel en logt daar met een sprekerspasje in. De voorzitter ziet dat u wilt interrumperen en geeft u op een geschikt moment de gelegenheid.

Voor interrupties in de twee commissiezalen gelden grotendeels dezelfde afspraken. Een belangrijk verschil is echter dat ieder Statenlid over een eigen microfoon beschikt en vanaf zijn of haar plaats kan interrumperen.