Aan het einde van het begrotingsjaar leggen Gedeputeerde Staten met de jaarstukken verantwoording af. Referentiekader voor de jaarstukken is de begroting, die naar aanleiding van de bestuursrapportage is bijgesteld. De structuur van de jaarstukken is gelijk aan de opzet van de begroting.