BrabantKennis staat voor onafhankelijk vooruitdenken; het bekijkt de toekomst van de Brabantse samenleving vanuit wisselend perspectief, met telkens andere partijen. Naast het verzamelen en analyseren van data, het opstellen van toekomstverkenningen en scenariostudies, voedt BrabantKennis het publieke debat met discussie, lezingen en de zogenoemde trenddagen.

BrabantKennis stimuleert en organiseert kennisuitwisseling, signaleert belangrijke trends en ontwikkelingen en agendeert nieuwe thema’s en opgaven voor politiek en bestuur. Om de kennisontwikkeling tussen Brabantse bedrijven, kennisinstellingen, overheid én burgers actief te stimuleren, is BrabantKennis quadruple helix georganiseerd. Een onafhankelijke ontwikkelraad met vertegenwoordigers uit alle geledingen van de Brabantse samenleving denkt actief mee over de vormgeving en inrichting van BrabantKennis en het activiteitenprogramma.

Provinciale Staten besloten op 19-04-2013 om BrabantKennis op te richten, als onderdeel van de ambitie te komen tot een toekomstbestendig kennis- en adviesstelsel.

Contact

Brabant Kennis