PON

Het PON is een Brabants instituut dat toepasbare kennis heeft en geeft op het sociale en culturele domein. Centraal staat het burgerperspectief. Wat beweegt de burgers in al hun gedaanten en hoe vertaalt zich dat in effectief beleid? Beleid dat gericht is op een sociaal duurzame samenleving. Het PON heeft een aantal relevante monitors zoals de sociale atlas Brabant en instrumenten als een BrabantPanel. Voor haar activiteiten die ten goede komen aan de Brabantse maatschappij ontvangt het PON een subsidie van de provincie. Het PON kan in opdracht van PS onderzoek doen. Meer info vindt u op www.hetpon.nl.

Telos

Telos is een kenniscentrum duurzame ontwikkeling aan de Tilburg University. Hun accent ligt op het ontwerp, de inrichting en de monitoring van duurzame ontwikkelprocessen. Telos doet dit in samenwerking met maatschappelijke partners, in open innovatieprocessen. Telos heeft de afgelopen jaren de duurzaamheidsbalans Brabant uitgebracht. Meer info: www.telos.nl.

Nieuwsbrieven kennisplatforms

U kunt zich abonneren op nieuwsbrieven van diverse kennisplatforms waarop kennis uit diverse andere bronnen wordt samengevoegd. Hieronder staat een aantal als voorbeeld waarop u zich afhankelijk van uw portefeuille kunt abonneren:

Zoekt u specifieke kennis? Wellicht kan team Kennis en Onderzoek van de provinciale organisatie u helpen. Zij hebben een uitgebreid netwerk bij diverse kennisinstellingen en universiteiten en hogescholen en zijn bereikbaar via kennis@brabant.nl.

Contact

Brabantse en nationale Kennisinstellingen