In de Statenzaal prijken vier Latijnse spreuken: twee daarvan zijn zichtbaar voor Provinciale Staten en twee voor Gedeputeerde Staten.

Nemo solus satis sapit

Niemand heeft de wijsheid in pacht

Absit reverentia vero

Voor de waarheid moet de beleefdheid wijken

Quod dubitas ne feceris

Doe nimmer iets waar je aan twijfelt

Age si quid agis

Wat je doet, doe dat goed

Contact

Latijnse spreuken in Statenzaal