Van de Statenvergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze is live te volgen op www.brabant.nl/PSlive en wordt na de vergadering bij de stukken van de vergadering geplaatst. Dat geldt niet voor vertrouwelijke vergaderingen of vertrouwelijke gedeelten van vergaderingen.

Provinciale Staten, het college van Gedeputeerde Staten, de commissaris van de Koning en commissies in de zin van de Provinciewet kunnen geheimhouding opleggen op stukken.