Van de Statenvergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze is live te volgen op www.brabant.nl/PSlive en wordt na de vergadering bij de stukken van de vergadering geplaatst. Dat geldt niet voor vertrouwelijke vergaderingen of vertrouwelijke gedeelten van vergaderingen.

Provinciale Staten kunnen geheimhouding opleggen aan de stukken. Het college van Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning kunnen vooraf voorlopige geheimhouding opleggen aan de stukken. Deze geheimhouding moet in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten worden bekrachtigd. Geheimhouding geldt tot zij wordt opgeheven door Provinciale Staten.