Intern aanbod

De kosten van uw deelname aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het belang van de provincie of namens de provincie worden aangeboden, betaalt de provincie. Het gaat dan om de kosten van niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing. Voor nieuwe Statenleden bestaat er een inwerkprogramma. Daarnaast worden gezamenlijke opleidingsactiviteiten georganiseerd.

Leerplatform

Het gratis toegankelijk online leerplatform voor statenleden is ontwikkeld door Statenlidnu in samenwerking met het Ministerie van BZK, Vereniging van griffiers, IPO, VNG academie en de Unie van Waterschappen.

U vindt de e-learningmodules op: www.leerplatformstatenleden.nl en logt in door te kiezen voor provincie Noord-Brabant. Het invoeren van een wachtwoord is niet nodig.

Enkele voorbeelden uit het aanbod: 

  • Webinar Regionale Energie Strategie
  • Introductie op de Omgevingswet
  • Onderhandelingstechnieken
  • Rollen en instrumenten van de provincie
  • Regionale economie

Extern aanbod

Wilt u deelnemen aan een externe activiteit dan moet u een aanvraag indienen waarbij u uw keuze motiveert. De aanvraag moet voorzien zijn van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De griffier beoordeelt de aanvraag aan de hand van de volgende criteria. U kunt hiervoor mailen naar statengriffie@brabant.nl.

De provincie betaalt uw deelname als die van belang is voor uw functie van Statenlid (artikel 5, Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant). Opleidingen voor individuele Statenleden mogen niet bekostigd worden uit de fractiebijdrage (artikel 8, Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018).