De communicatieadviseur van de griffie verzorgt de contacten met de pers. Deze nodigt – indien aan de orde – de pers ook uit bij werkbezoeken en/of andere activiteiten van Provinciale Staten. Van de genomen besluiten in een Statenvergadering wordt een besluitenlijst op www.brabant.nl geplaatst. Ook worden - afhankelijk van het onderwerp - persberichten uitgegeven. Vertegenwoordigers van de media hebben een eigen plek in de Statenzaal, de perstribune. Deze is links van de hoofdingang.