De Perspectiefnota geeft richting aan het komend jaar: waar staat het provinciebestuur ten opzichte van de doelen van het bestuursakkoord. Er wordt gekeken naar trends en ontwikkelingen. Ook geeft het inzicht in onderdelen waarop bijsturing of extra inzet nodig is. Jaarlijks wordt de perspectiefnota ter goedkeuring aangeboden aan Provinciale Staten.

Contact

Perspectiefnota