Wie een kwestie onder de aandacht wil brengen, kan ervoor kiezen een petitie aan te bieden. Belangrijk is dat een aanbieder van een petitie zich meldt bij de griffie. De griffie doet een voorstel over de manier en het moment waarop de petitie wordt aangeboden aan een Statenlid, dat het namens PS in ontvangst neemt. Na het aanbiedingsmoment zorgt de griffie ervoor dat alle Statenleden kennis kunnen nemen van het document. Ook communiceert de griffie naar buiten over de petitie.