In het provinciehuis vinden activiteiten plaats die door de provincie zelf, of door anderen, worden georganiseerd. Ook bij fracties bestaat regelmatig de behoefte om activiteiten te organiseren. Als provincie juichen we dat toe. Het provinciehuis geldt als Huis voor Brabant. Belangrijk is het wel om bij de organisatie van activiteiten rekening te houden met het voorkomen van oneerlijke/ongewenste concurrentie met reguliere zaalverhuur of horeca. Daarom kunnen er, afhankelijk van de aard van de activiteit, kosten in rekening gebracht worden. Deze checklist kan als leidraad worden gebruikt. Maatwerk blijft in bepaalde gevallen nodig. Voor meer informatie over de tarieven voor het organiseren van activiteiten kan contact worden opgenomen met de griffie via statengriffie@brabant.nl.

 

 


 

Contact

Provinciehuis gebruiken